ידיעות אחרונות, 12.4.1996

זיכרונו המופלא של המחבר מקנה לספרו עוצמה מיוחדת