י. קפלן

מצטרף אני לקהל שהרעיף עליך הלל ושבח.

י. קפלן