י. ידידי

בזכותך ובזכות אחרים כמוך נוכל להעביר את הסיפור לדורות הבאים.

י. ידידי