הארץ, 11.9.1996

זהו בעיקר ספר של מסע, והוא נקרא כספר עלילה מותח