ב. וייסמן

אין בפי מלים לתאר את הרושם העצום שנותר בי לאחר קריאת הספר.

ב. וייסמן