ב. גבירצמן

פרסום הספר שלך הוא ממש בגדר עבודת קודש.

ב. גבירצמן