זיכרונות מהשואה – הארץ

מבריח הקרפיונים - 900 יום במחנות אושוויץ - הוא ספר של זיכרונות מהשואה. "זהו בעיקר ספר של מסע, והוא נקרא כספר עלילה מותח. הוא מגולל את מסע הבריחה של המספר, שנמשך חמש שנים, ובמהלכו הפך מילד לנער ומנער למבוגר (...) החיים באושוויץ היו משולים לגיהנום, אבל גם הגיהנום הזה שקק פעילות שכל כולה נועדה לדחוק את הקץ.

"עלילת הספר בנויה מאפיזודות שלכאורה אין ביניהן קשר רצוף, ואולם כל אחת מהן היא מעין זרקור שנדלק לרגע ומאיר פינה אחת בחיי המחנה. יש באפיזודות הללו מכל הרפרטואר האנושי: חום, הומור, ידידות, חוכמת חיים, עורמה, גאווה, אהבה, שנאה ומוות. גם זאת היא אושוויץ".

אביבה לורי, 11.9.96

זיכרונות מהשואה - הארץ